حذف کردن فایلهای غیر قابل حذف

این اتفاق حتماً تا به حال برای شما پیش آمده است. قصد دارید فایل و یا پوشه ای را حذف کنید ولی با پیغام خطایی مواجه می شوید. اگر شما مطمئن هستید که فایل و یا پوشه مورد نظر شما در حال استفاده نیست می توانید در اینگونه مواقع برای رهایی از این مشکل بجای راه اندازی مجدد سیستم از روش زیر استفاده کنید:

1- تمام برنامه های باز خود را ببندید.

2- Command Prompt را باز کنید

3- Task Manager را با Right-Click کردن بر روی Taskbar و انتخاب گزینه Task Manager و یا فشردن ترکیب Ctrl-Shift-Esc باز کنید.

4- به برگه Processes بروید،

Explorer.exe را انتخاب کنید و دکمه End Process رl بزنید.

5- بدون اینکه Task Manager را ببندید به پنجره Command Prompt بروید.

6- در خط فرمان فایل مورد نظرتان را با دستور Del حذف کنید.

7- دوباره به Task Manager رجوع کنید در برگه Applications دکمه New Task را بزنید و Explorer.exe را اجرا کنید.

/ 0 نظر / 123 بازدید