مشکلی که کاربران هنگام خروج از ویندوز دارند

شاید تا کنون به این مشکل برخرد کرده باشید که وقتی میخواهید از ویندوز خارج شوید، پیغامی مبنی بر اینکه آیا می خواهید برنامه ای که در حال اجراست از حافظه خارج کنید یا نه.

برای اینکه ویندوز به طور اتوماتیک این برنامه ها را از حافظه بیرون بیاورد، بدین شکل عمل کنید:

ابتدا در Run فرمان Regeditرا تایپ کرده و سپس آدرس زیر را دنبال کنید:

HKEY_USERDEFAULTControl panelDesktop

حالا یک مقدار رشته ای Auto EndTasks بسازید و به آن مقدار1 بدهید. و اگر هم که بود فقط به مقدار عدد 1 تغییر دهید.

/ 0 نظر / 28 بازدید