غیر فعال کردن پخش اتوماتیک CD در Windowx XP

 My Computer را باز و بر روی CD Rom خود کلیک کنید.

سپسProperties را انتخاب کرده و بر روی Auto Play کلیک نمایید.

در Drop Down Box می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم کنید.

/ 0 نظر / 29 بازدید