تغییر سیستم عامل پیش فرض درWindows XP/2000/NT

این تنظیمات در فایل Boot.ini کنترل می کند که کدام سیستم عامل بطور پیش فرض و در صورت عدم انتخاب از سوی کاربر اجرا شود.

ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید.

این فایل بطور معمول در مسیر: C قرار دارد. سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید. در قسمت [boot loader] مقدار گزینه '=default ' را برابر یکی از سیستم عامل های موجود در قسمت[operating systems] که مورد نظر شماست قرار دهید.

برای مثال برای بارگذاری ویندوز NT که در اولین پارتیشن سیستم شما و در مسیر /WINNT قرار دارد عبارت زیر را وارد کنید :

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT

تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند.

/ 0 نظر / 33 بازدید